Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 6 Năm Tuổi – 6 Củ/1kg
Khuyến mãi

2,750,000đ
2,300,000đ
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 6 Năm Tuổi – 5 Củ/1kg
Khuyến mãi

3,200,000đ
2,500,000đ
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 6 Năm Tuổi – 4 Củ/1kg
Khuyến mãi

3,400,000đ
3,000,000đ
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 6 Năm Tuổi – 3 Củ/1kg
Khuyến mãi

3,900,000đ
3,500,000đ
Nhân Sâm Tươi Hàn Quốc 6 Năm Tuổi 25 - 35 Củ/1kg
Khuyến mãi

2,200,000đ
1,600,000đ